Terms & Conditions / Leasing

Köpvillkoren är uppdelade i två delar beroende på om du handlar i egenskap av företag eller privatperson.

Företag

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms. I kassan kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kassan beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kassan beroende av valt fraktsätt. All fast egendom såsom bryggverk, jästankar, fatölsmaskiner och dylikt förblir Rådanäs Bryggeri AB egendom tills full likvid erhållits. Genom att lägga en beställning via vår webbshop accepterar du som kund även ett betalningsansvar för din beställning.

Finansiering via Wasa Kredit

Vi erbjuder finansiering via Wasa Kredit för företag. Vid varje produkt finns en månadskostnad specificerad och trycker man på (i) symbolen bredvid den får man mer information angående själva finansieringen.

Månadskostnaden är fast under avtalsperioden, så länge ingen räntejustering görs. Det går bra att betala in mer men detta påverkar inte månadskostnaden eller avtalstiden. Dessa “extra” pengar läggs som a conto på avtalet. Vill man lösa avtalet i förtid går det bra att kontakta kundserviceforetag@wasakredit.se.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller om:

  • Varan är felaktig enligt Köplagen §17.
  • Varan har ett värde över 20.000,00 SEK och leverans ej har skett. Då kan ångerrätt åberopas mot en avgift på 20% av ursprungliga beloppet.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer skall godkännas av “Rådanäs Bryggeri AB” och skickas som brev eller paket.

Återbetalningsskyldighet

Vid utnyttjad ångerrätt betalar vi tillbaka hela eller delar av beloppet inom 30-dagar.

Garantier och service

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fabrikationsfel som fanns på produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av “Rådanäs Bryggeri AB”, varpå du som kund får en fri reparation alternativt en ny produkt. Produktgarantin gäller inte då vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Orderbekräftelse gäller som garantibevis. Spara dokumentet eftersom du behöver visa upp det om du behöver utnyttja garantirätten.

Leveranser

Leveranstiden anges i kassan på ett ungefär under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive varas produktsida. Vi kan inte garantera leverans på en viss dag eller tid då frakten står utanför vår kontroll och köps av externa fraktfirmor. Vid bom-körning debiteras transportörens kostnader.

Fraktsätt “Hämta själv”

Vi ger en service till de lokala bryggerierna att hämta fat och liknande i vårt tag-själv-lager. Detta innebär inte att ni kan lägga beställning mot “Hämta själv” och boka frakten själva. De enda transportörer som kan hämta gods är de som är partners till Rådanäs Bryggeri.

Force majeure

Rådanäs Bryggeri AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kan råda över, som exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, pandemi, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, svårigheter att boka containerfrakt på grund av containerbrist eller tillfälligt kraftigt förhöjda transportpriser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Privatperson

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms. I kassan kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kassan beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kassan beroende av valt fraktsätt.

All lösöre såsom bryggverk, jästankar, fatölsmaskiner och dylikt förblir Rådanäs Bryggeri AB egendom tills full likvid erhållits.

Genom att lägga en beställning via vår webbshop accepterar du som kund även ett betalningsansvar för din beställning.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Garantier och service

Rådanäs Bryggeri AB säljer samtliga produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fabrikationsfel som fanns på produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Rådanäs Bryggeri AB, varpå du som kund får en fri reparation alternativt en ny produkt. Produktgarantin gäller inte då vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Orderbekräftelse gäller som garantibevis. Spara dokumentet eftersom du behöver visa upp det om du behöver utnyttja garantirätten.

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Force majeure

Rådanäs Bryggeri AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kan råda över, som exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, pandemi, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, svårigheter att boka containerfrakt på grund av containerbrist eller tillfälligt kraftigt förhöjda transportpriser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.